Gallardo Richards, E. (2021). L’ensenyament del castellà a Catalunya a través de la premsa: Els articles pedagògics del mestre Gironí Salvador Genís i Bech (1841-1919). Anuari De Filologia. Estudis De Lingüística, 11, 107–123. https://doi.org/10.1344/AFEL2021.11.7