Guevara Claramunt, M. (2021). Català a Twitter, l’àgora de la llengua. Anuari De Filologia. Estudis De Lingüística, 11, 125–140. https://doi.org/10.1344/AFEL2021.11.8