Linares Bernabéu, E. (2022). L’humor verbal en situacions comunicatives de mediació informal: una anàlisi sociopragmàtica en la conversa coloquial. Anuari De Filologia. Estudis De Lingüística, 12, 275–294. https://doi.org/10.1344/AFEL2022.12.12