Castellón Masalles, I., & Coll-Florit, M. (2014). La lingüística computacional en el món empresarial. Anuari De Filologia. Estudis De Lingüística, 3, 185–186. https://doi.org/10.1344/AFEL2013.3.8