Gibert Sotelo, Elisabeth. 2023. “Polisèmia Del Nom Punta I Els Seus Derivats Verbals: Una Comparativa històrica Entre El Castellà I El Català”. Anuari De Filologia. Estudis De Lingüística 6 (March):85-113. https://doi.org/10.1344/AFEL2016.6.5.