Climent Roca, Salvador. 2022. “Modulació semàntica. Proposta De Model Unificat Per Als Noms d’entitats”. Anuari De Filologia. Estudis De Lingüística 1 (1):43-69. https://doi.org/10.1344/AFEL2011.1.3.