Calafat Vila, Rosa M. 2021. “La Llengua Catalana a Mallorca. Els Escrits (socio)lingüístics Publicats a La Revista Lluc (1968-1999)”. Anuari De Filologia. Estudis De Lingüística 11 (December):51-69. https://doi.org/10.1344/AFEL2021.11.4.