Gallardo Richards, Emma. 2021. “L’ensenyament Del Castellà a Catalunya a través De La Premsa: Els Articles pedagògics Del Mestre Gironí Salvador Genís I Bech (1841-1919)”. Anuari De Filologia. Estudis De Lingüística 11 (December):107-23. https://doi.org/10.1344/AFEL2021.11.7.