Guevara Claramunt, Marc. 2021. “Català a Twitter, l’àgora De La Llengua”. Anuari De Filologia. Estudis De Lingüística 11 (December):125-40. https://doi.org/10.1344/AFEL2021.11.8.