Linares Bernabéu, Esther. 2022. “L’humor Verbal En Situacions Comunicatives De Mediació Informal: Una anàlisi sociopragmàtica En La Conversa Coloquial”. Anuari De Filologia. Estudis De Lingüística 12 (December):275-94. https://doi.org/10.1344/AFEL2022.12.12.