Castellón Masalles, Irene, and Marta Coll-Florit. 2014. “La lingüística Computacional En El món Empresarial”. Anuari De Filologia. Estudis De Lingüística 3 (January):185-86. https://doi.org/10.1344/AFEL2013.3.8.