Oriol Carazo, C. (2015) “Sebastià Farnés i la paremiologia catalana”, Anuari de Filologia. Estudis de Lingüística, 5, pp. 109–126. doi: 10.1344/AFEL.2015.5.7.