Linares Bernabéu, E. (2022) “L’humor verbal en situacions comunicatives de mediació informal: una anàlisi sociopragmàtica en la conversa coloquial”, Anuari de Filologia. Estudis de Lingüística, 12, pp. 275–294. doi: 10.1344/AFEL2022.12.12.