[1]
J. E. Ribera i Condomina, “‘Déu lo í perdó tot ý·l tinga en la sua santa glòria’. Al·lomorfia i reanàlisi en el pronom de datiu singular li i en el neutre ho en català antic”, AFEL, vol. 8, pp. 103–135, Dec. 2018.