[1]
E. Gallardo Richards, “L’ensenyament del castellà a Catalunya a través de la premsa: Els articles pedagògics del mestre Gironí Salvador Genís i Bech (1841-1919)”, AFEL, vol. 11, pp. 107–123, Dec. 2021.