[1]
M. Guevara Claramunt, “Català a Twitter, l’àgora de la llengua”, AFEL, vol. 11, pp. 125–140, Dec. 2021.