[1]
E. Linares Bernabéu, “L’humor verbal en situacions comunicatives de mediació informal: una anàlisi sociopragmàtica en la conversa coloquial”, AFEL, vol. 12, pp. 275–294, Dec. 2022.