Gallardo Richards, E. “L’ensenyament Del Castellà a Catalunya a través De La Premsa: Els Articles pedagògics Del Mestre Gironí Salvador Genís I Bech (1841-1919)”. Anuari De Filologia. Estudis De Lingüística, vol. 11, Dec. 2021, pp. 107-23, doi:10.1344/AFEL2021.11.7.