Gallardo Richards, Emma. “L’ensenyament Del Castellà a Catalunya a través De La Premsa: Els Articles pedagògics Del Mestre Gironí Salvador Genís I Bech (1841-1919)”. Anuari de Filologia. Estudis de Lingüística 11 (December 30, 2021): 107–123. Accessed March 4, 2024. https://revistes.ub.edu/index.php/AFEL/article/view/37893.