Polítiques editorials

Focus i abast

L’Anuari de Filologia. Literatures Contemporànies és una revista de lliure accés que té com a objectiu la difusió d’articles d’investigació i ressenyes literàries d’alt prestigi (amb accés obert) i, per tant, inclou articles monogràfics d’obres i autors així com estudis de teoria de la literatura. L’espectre temporal i temàtic dels articles de la secció cobreix les literatures contemporànies i es dirigeix a científics literaris a escala internacional.

L’Anuari compte amb un Comitè Assessor Internacional que col·labora amb l'equip editor i en el procés de revisió dels articles per parells (peer-review).

Equip editorial:

Coordinador:
Rosa Pérez Zancas

Consell de redacció:
Mar Garachana Camarero (Universitat de Barcelona)
Alejandra Guzman (Universitat de Barcelona)
Rosa Pérez Zancas (Universitat de Barcelona)
Andrei Zaynuldivnov (Universitat de Barcelona)

Consell assessor:
María José Álvarez Maurín (Universidad de León, Espanya)
Rodrigo Andrés (Universitat de Barcelona, Espanya)
José Luis Arráez (Universidad de Alicante, Espanya)
Klaus Berghahn † (University of Wisconsin-Madison, EEUU)
Wiebke v. Bernstorff (Universität Hildesheim, Alemanya)
Simela Delianidou (Univers. Aristóteles Thessaloniki, Greece)
Axel Dunker (Universität Bremen, Alemanya)
Marino Freschi (Universitá di Roma, Italia)
Felicity Hand (Universitat Autònoma de Barcelona, Espanya)
Volker Jaeckel (Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Brasil)
María Xesús Lama (Universitat de Barcelona, Espanya)
Volker Langbehn (S. Francisco State University, EEUU)
Miriam López Santos (Universidad de León, Espanya)
Linda Maeding (Universidad Complutense de Madrid, Espanya)
Marko Pajevic (University of Tartu, Estonia)
Dídac Pujol (Universitat Pompeu Fabra, Espanya)
Miriam Seidler (Heinrich-Heine-Univers.Düsseldorf, Alemanya)
Maria Luisa Siguan (Universitat de Barcelona, Espanya)
Lena Steveker (University of Luxembourg, Luxemburg)
Loreto Vilar (Universitat de Barcelona, Espanya)

 

Política de seccions

Articles

Política

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Activat Avaluades per experts/ertes

Testemunho, trauma e guerra na literatura do século XX

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Activat Avaluades per experts/ertes

Ressenyes

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Activat Avaluades per experts/ertes

Tesis Doctorals

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Activat Avaluades per experts/ertes

Entrevistes

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Activat Avaluades per experts/ertes

DOSSIER GRASS

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Activat Avaluades per experts/ertes

MONOGRAFIE: ERINNERUNG AN EXIL, NATIONALSOZIALISMUS UND ZWEITEN WELTKRIEG (Elcio Cornelsen, Volker Jaeckel ed.)

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Activat Avaluades per experts/ertes

DOSSIER CONSTRUCCIÓ I REPRESENTACIÓ D'IDENTITATS CULTURALS (Francesco Ardolino, Katarzyna Paszkiewicz ed.)

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Activat Avaluades per experts/ertes

DOSSIER: «COLOMBIA: VIOLENCIA E IDENTIDAD, 200 AÑOS DESPUÉS»

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Activat Avaluades per experts/ertes

Relectures: La Jove Alemanya (Heinrich Heine i Georg Büchner)

Activat Trameses obertes Activat Elements indexats Activat Avaluades per experts/ertes
 

Procés d'avaluació d'experts/ertes

Els articles seran avaluats de forma anònima per dos experts en la matèria, externs a la Universitat de Barcelona.

 

Freqüència de publicació

Monogràfics i articles variats/de temàtica variada. Publicació de periodicitat anual.

 

Política d’accés obert

Anuari de Filologia. Literatures Contemporànies. proporciona accés immediat i gratuït al text complet de tots els seus articles.Un cop publicats, l’autor/a pot difondre una còpia dels seus articles al seu web i en repositoris institucionals i temàtics sempre que en citin la font original.

 

La revista no fa cap tipus de càrrec als autors per publicació.

 

 

 

Arxivament

Aquesta revista utilitza el sistema LOCKSS per a crear un sistema d’arxivament distribuït entre les biblioteques participants. Aquest sistema permet a les biblioteques crear arxius permanents de la revista amb finalitats de conservació i restauració. Més...

 

Model d'article maquetat

Feu click aquí

 

Declaració ètica i de bones pràctiques

Anuari de Filologia. Literatures Contemporànies s'acull a la Declaració ètica i de bones pràctiques per a les revistes científiques editades per la Universitat de Barcelona.

La Universitat de Barcelona promou l’edició de revistes digitals en accés obert i vetlla per la transmissió del coneixement científic de qualitat i rigorós. Així mateix, es compromet a garantir l’ètica dels articles que publica tenint com a referència el Codi de conducta i bones pràctiques per a editors de revistes científiques que defineix el Comitè d’Ètica de Publicacions (COPE). És imprescindible que totes les parts implicades en el procés d’edició —directors, avaluadors i autors— coneguin i acatin els principis d’aquest codi.

  • Equip editorial:

Es responsabilitza de la decisió de publicar o no els articles rebuts a la revista, que s’examinen sense tenir en compte la raça, el gènere, l’orientació sexual, la religió, l’origen ètnic, el país d’origen, la ciutadania o l’orientació política dels autors.

Publica directrius actualitzades sobre les responsabilitats dels autors i les característiques dels treballs enviats a la revista i sobre el sistema d’arbitratge utilitzat per seleccionar els articles i els criteris d’avaluació que els avaluadors externs han d’aplicar.

Es compromet a publicar les correccions, els aclariments i les disculpes necessaris en cas que ho consideri convenient i a no utilitzar els articles rebuts per als treballs de recerca propis sense el consentiment dels autors.

Garanteix la confidencialitat del procés d’avaluació: l’anonimat dels avaluadors i dels autors, el contingut que s’avalua, l’informe emès pels avaluadors i qualsevol altra comunicació que facin els comitès (editorial, assessor i científic). De la mateixa manera, manté la confidencialitat davant de possibles aclariments, reclamacions o queixes que un autor vulgui trametre als comitès de la revista o als avaluadors de l’article.

Declara el seu compromís pel respecte i per la integritat dels treballs que ja s’han publicat.

És especialment estricte respecte del plagi: els textos que s’identifiquin com a plagis s’eliminen de la revista o no s’arriben a publicar. La revista actua, en aquests casos, amb tanta rapidesa com li sigui possible.

  • Els autors:

Es fan responsables del contingut de la seva tramesa.

Es comprometen a informar els directors de la revista en cas que detectin un error rellevant en un dels seus articles publicats, per tal que s’hi introdueixin les correccions oportunes.

Garanteixen que l’article i els materials associats són originals i que no infringeixen els drets d’autor de tercers. En cas de coautoria, han de justificar que hi ha el consentiment de tots els autors afectats perquè la versió final de l’article es publiqui en una revista de la UB.

  • Els avaluadors/revisors:

Es comprometen a fer una revisió objectiva, informada, crítica, constructiva i imparcial de l’article. L’acceptació o el rebuig es basa, únicament, en la rellevància del treball, la seva originalitat, l’interès i el compliment de les normes d’estil i de contingut indicades en els criteris editorials.

Respecten els terminis establerts (en el cas que això no fos possible, han de comunicar-ho amb prou antelació a la direcció de la revista).

No comparteixen, difonen ni utilitzen la informació dels articles sotmesos a revisió sense el permís corresponent del director i/o dels autors.Anuari de Filologia. Literatures Contemporànies
(ISSN online: 2014-1416 / paper: 2604-1588)
Coordinadora: Rosa Pérez Zancas
Deganat de la Facultat de Filologia i Comunicació
Universitat de Barcelona
Gran Via de les Corts Catalenes, 585 - 08007 Barcelona
Adreça electrònica: rosaperezz@ub.edu

RCUBRCUBDeclaraci ticaAvs LegalCentre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigaciUniversitat de Barcelona