LA CEBA, LA CAIXA, EL DICCIONARI. GÜNTER GRASS ENTRE L’AUTOBIOGRAFIA I L’ESCÀNDOL

M. Loreto Vilar

Resum


L’article presenta una aproximació a la biografia de Günter Grass a partir de l’anomenada “trilogia de la memòria” que conformen els volums Beim Häuten der Zwiebel (Tot pelant la ceba, 2006), Die Box. Dunkelkammergeschichten (La caixa dels desitjos. Històries d’una cambra fosca, 2008) i Grimms Wörter. Eine Liebeserklärung (Les paraules dels Grimm. Una declaració d’amor, 2010). D’una banda, se segueix l’argumentació de Grass de la necessitat d’escriure sobre la pròpia vida i dels mitjans que conjura per fer-ho, els catalitzadors metafòrics de la memòria: la ceba, l’ambre i la literatura. De l’altra, i recollint les paraules de l’insigne crític literari d’origen jueu polonès Marcel Reich-Ranicki sobre el controvertit poema Was gesagt werden muss (El que s’ha de dir, 2012), s’intenta desentrellar i objectivar l’escàndol més gran en què Grass es veié involucrat. La guspira que encengué aquell foc fou la publicació de Tot pelant la ceba, arran del descobriment del passat del premi Nobel a les Waffen-SS. A l’article se segueix especialment aquest assumpte i les diferents referències que hi fa Günter Grass fins a la seva mort el proppassat 2015.


Text complet:

PDF


DOI: https://doi.org/10.1344/AFLC2017.7.7

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.
Anuari de Filologia. Literatures Contemporànies
(ISSN online: 2014-1416 / paper: 2604-1588)
Coordinadora: Rosa Pérez Zancas
Deganat de la Facultat de Filologia i Comunicació
Universitat de Barcelona
Gran Via de les Corts Catalenes, 585 - 08007 Barcelona
Adreça electrònica: rosaperezz@ub.edu

RCUB RCUB Declaració ètica Avís Legal Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació Universitat de Barcelona