Barreda, Pere-Enric. 2013. “NOVES DADES SOBRE LA BIOGRAFIA I OBRA DE CARLES SALVADOR”. Anuari De Filologia. Literatures Contemporànies, no. 3 (December):55-74. https://doi.org/10.1344/%x.