Barreda, P.-E. (2013) “NOVES DADES SOBRE LA BIOGRAFIA I OBRA DE CARLES SALVADOR”, Anuari de Filologia. Literatures Contemporànies, (3), pp. 55–74. doi: 10.1344/%x.