OJEDA CABA, J. “MIQUEL DE PALOL: COSMOGONIA I MÈTODE”. Anuari De Filologia. Literatures Contemporànies, no. 8, Dec. 2018, pp. 345-56, doi:10.1344/AFLC2018.8.19.