Barreda, P.-E. “NOVES DADES SOBRE LA BIOGRAFIA I OBRA DE CARLES SALVADOR”. Anuari De Filologia. Literatures Contemporànies, no. 3, Dec. 2013, pp. 55-74, doi:10.1344/%x.