Rosyjsko-polska homonimia międzyjęzykowa jako problem leksykograficzny

Autors/ores

  • Krzysztof Kusal
  • Krzysztof Bałaban Uniwersytet Wrocławski

DOI:

https://doi.org/10.1344/AFLM2014.4.4

Paraules clau:

Homonimia, homonimia/paronimia międzyjęzykowa, fałszywi przyjaciele tłumacza, leksykologia, frazeologia, dwujęzyczna leksykografia, semantyka

Resum

Niniejszy artykuł wpisuje się w nurt badań poświęconych problematyce tzw. homonimii/paronimii międzyjęzykowej w aspekcie leksykograficznym. Część wstępna poświęcona jest zagadnieniu homonimii wewnątrzjęzykowej jako uniwersalium językowemu oraz zdefiniowaniu pojęcia tzw. homonimii/paronimii międzyjęzykowej, kwestionowanej przez niektórych badaczy. Dalsza część artykułu zawiera próbę opisu leksykograficznego rosyjsko-­polskich paraleli językowych pozostających w relacjach homonimicznych. Zebrany materiał językowy świadczy o występowaniu wspomnianych związków na różnych poziomach struktury języka – w warstwie leksykalnej, połączeniach wyrazowych oraz na płaszczyźnie frazeologicznej. Zaproponowana przez autorów struktura hasła słownikowego może być pomocna w sporządzaniu dwujęzycznych słowników uwzględniających również paralele językowe o charakterze homonimicznym.

Descàrregues

Publicades

2014-12-27

Número

Secció

Articles