ROSYJSKO-POLSKA HOMONIMIA MIĘDZYJĘZYKOWA JAKO PROBLEM LEKSYKOGRAFICZNY

Krzysztof Kusal, Krzysztof Bałaban

Resum


Niniejszy artykuł wpisuje się w nurt badań poświęconych problematyce tzw. homonimii/paronimii międzyjęzykowej w aspekcie leksykograficznym. Część wstępna poświęcona jest zagadnieniu homonimii wewnątrzjęzykowej jako uniwersalium językowemu oraz zdefiniowaniu pojęcia tzw. homonimii/paronimii międzyjęzykowej, kwestionowanej przez niektórych badaczy. Dalsza część artykułu zawiera próbę opisu leksykograficznego rosyjsko-­polskich paraleli językowych pozostających w relacjach homonimicznych. Zebrany materiał językowy świadczy o występowaniu wspomnianych związków na różnych poziomach struktury języka – w warstwie leksykalnej, połączeniach wyrazowych oraz na płaszczyźnie frazeologicznej. Zaproponowana przez autorów struktura hasła słownikowego może być pomocna w sporządzaniu dwujęzycznych słowników uwzględniających również paralele językowe o charakterze homonimicznym.


Paraules clau


Homonimia; homonimia/paronimia międzyjęzykowa; fałszywi przyjaciele tłumacza; leksykologia; frazeologia; dwujęzyczna leksykografia; semantyka

Text complet:

PDF (POLONÈS)


DOI: https://doi.org/10.1344/AFLM2014.4.4

Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.


Copyright (c)Anuari de Filologia. Llengües i Literatures Modernes
Coordinador: Andrei Zaynuldinov
Deganat de la Facultat de Filologia
Universitat de Barcelona
Gran Via de les Corts Catalenes, 585 - 08007 Barcelona
Adreça electrònica: andrei.zainouldinov@ub.edu
http://revistes.ub.edu/index.php/AFLM

RCUB RCUB Declaració ètica Avís Legal Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació Universitat de Barcelona