[1]
Lama López, M.X. 2014. Crime Novel or Generic Hybrid? The Intimate Side of Evil in Todo é silencio by Manuel Rivas. Abriu: estudos de textualidade do Brasil, Galicia e Portugal. 3 (Oct. 2014), 97–109. DOI:https://doi.org/10.1344/abriu2014.3.6.