[1]
Anderson, N.D. 2015. Place, Silence, and Local Memory in Todo é silencio by Manuel Rivas. Abriu: estudos de textualidade do Brasil, Galicia e Portugal. 4 (Oct. 2015), 13–27. DOI:https://doi.org/10.1344/abriu2015.4.1.