[1]
Comellas, P. 2013. Traduir literatura: és possible, és necessari i es pot fer bé (i malament). Abriu: estudos de textualidade do Brasil, Galicia e Portugal. 2 (Oct. 2013), 149–153. DOI:https://doi.org/10.1344/%x.