(1)
Veiga, M. Sobre Da tradución Da Literatura Galega contemporánea E a Súa proxección Internacional. Abriu 2014, 159-162.