(1)
Soler, I. Història De La Dissort d’un Poble Perseguit / Samuel Usque (2019). Consolació De Les Tribulacions d’Israel Ed. I Trad. De Gabriel De La S. T. Sampol (Mallorca: Lleonard Muntaner). Abriu 2020, 305-308.