(1)
Comellas, P. Traduir Literatura: és Possible, és Necessari I Es Pot Fer Bé (i Malament). Abriu 2013, 149-153.