(1)
Villanueva Gesteira, M. D. Viaxe ó país Celso Emilio Ferreiro. Abriu 2013, 165-168.