Lama López, M. X. (2014). Crime Novel or Generic Hybrid? The Intimate Side of Evil in Todo é silencio by Manuel Rivas. Abriu: Estudos De Textualidade Do Brasil, Galicia E Portugal, (3), 97–109. https://doi.org/10.1344/abriu2014.3.6