Blanco Casás, A. (2020). Antón and the Innocents, by Méndez Ferrín. An Internationalist Conception of Contemporary Galicia from Vigo and its Sea. Abriu: Estudos De Textualidade Do Brasil, Galicia E Portugal, (9), 177–202. https://doi.org/10.1344/%x