Comellas, P. (2013). Traduir literatura: és possible, és necessari i es pot fer bé (i malament). Abriu: Estudos De Textualidade Do Brasil, Galicia E Portugal, (2), 149–153. https://doi.org/10.1344/%x