Lama López, María Xesús. 2014. “Crime Novel or Generic Hybrid? The Intimate Side of Evil in Todo é Silencio by Manuel Rivas”. Abriu: Estudos De Textualidade Do Brasil, Galicia E Portugal, no. 3 (October):97-109. https://doi.org/10.1344/abriu2014.3.6.