Pialorsi-Lewis, Massimilla. 2016. “Trinta Poemas”. Abriu: Estudos De Textualidade Do Brasil, Galicia E Portugal, no. 5 (October):161-66. https://doi.org/10.1344/%x.