Blanco Casás, Antón. 2020. “Antón and the Innocents, by Méndez Ferrín. An Internationalist Conception of Contemporary Galicia from Vigo and Its Sea”. Abriu: Estudos De Textualidade Do Brasil, Galicia E Portugal, no. 9 (November):177-202. https://doi.org/10.1344/%x.