Comellas, Pere. 2013. “Traduir Literatura: és Possible, és Necessari I Es Pot Fer Bé (i Malament)”. Abriu: Estudos De Textualidade Do Brasil, Galicia E Portugal, no. 2 (October):149-53. https://doi.org/10.1344/%x.