Veiga, M. (2014) “Sobre da tradución da literatura galega contemporánea e a súa proxección internacional”, Abriu: estudos de textualidade do Brasil, Galicia e Portugal, (3), pp. 159–162. doi: 10.1344/%x.