Anderson, N. D. (2015) “Place, Silence, and Local Memory in Todo é silencio by Manuel Rivas”, Abriu: estudos de textualidade do Brasil, Galicia e Portugal, (4), pp. 13–27. doi: 10.1344/abriu2015.4.1.