_, A. (2019) “Table of contents”, Abriu: estudos de textualidade do Brasil, Galicia e Portugal, (7). doi: 10.1344/%x.