Blanco Casás, A. (2020) “Antón and the Innocents, by Méndez Ferrín. An Internationalist Conception of Contemporary Galicia from Vigo and its Sea”, Abriu: estudos de textualidade do Brasil, Galicia e Portugal, (9), pp. 177–202. doi: 10.1344/%x.