Comellas, P. (2013) “Traduir literatura: és possible, és necessari i es pot fer bé (i malament)”, Abriu: estudos de textualidade do Brasil, Galicia e Portugal, (2), pp. 149–153. doi: 10.1344/%x.