Comellas, P. “Traduir Literatura: és Possible, és Necessari I Es Pot Fer Bé (i Malament)”. Abriu: Estudos De Textualidade Do Brasil, Galicia E Portugal, no. 2, Oct. 2013, pp. 149-53, doi:10.1344/%x.