Lama López, María Xesús. “Crime Novel or Generic Hybrid? The Intimate Side of Evil in Todo é Silencio by Manuel Rivas”. Abriu: estudos de textualidade do Brasil, Galicia e Portugal, no. 3 (October 1, 2014): 97–109. Accessed June 30, 2022. https://revistes.ub.edu/index.php/Abriu/article/view/abriu2014.3.6.