Prediccions sobre la determinació de la fracció argila a sediments i sòls arenosos

E. BALLBÉ LLONCH, Jaume BECH I BORRÀS

Abstract


Es proposen uns milloraments en la metodologia clàssica de determinació qualitativa dels minerals de la fracció argila en sediments i sòls sorrencs.
L'extracció consta de: garbellament de la mostra amb un garbellador de 2 mm de pas; eliminacio de la matèria orgànica amb aigua oxigenada; centrifugació a 6.000 r. p. m.; garbellament en humit per 0,2 mm agitament; dispersió amb calgón; decantació i sifonat; centrifugació i desecació. Nova dispersió per a la preparació d'agregats orientats i sedimentació sobre els "portes" dins de plaques de Petri. Així queden a punt d'obtenir els diagrames roentgen.
Per I'espectroscòpia de raigs infrarojos, es dispersen les mostres i, a més de les mostres "normals", es tracten amb malaquita o bencidina. Diferents exemples il·lustren el treball.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


RCUB RCUB Declaració ètica Avís Legal Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la Investigació Universitat de Barcelona