INDEXACIÓ

<p><span style="font-size: small;"><strong>Bases de dades per a l'avaluaci&oacute; de la qualitat o l'impacte&nbsp;</strong></span></p><table border="0" cellspacing="1" cellpadding="1"><tbody><tr><td>http://revistes.ub.edu/public/images/journal_citation.gif </td> <td><p>ISI Web of Knowledge: Base de dades que avalua les revistes de ciència i tecnologia i de ciències socials</p></td> </tr><tr><td>http://revistes.ub.edu/public/images/latindex.gif </td> <td><p>Latindex: Sistema d’informació que té com a objectiu reunir i difondre informació bibliogràfica sobre les publicacions científiques produïdes a Amèrica Llatina, el Carib, Espanya i Portugal per tal de fer-les accessibles i elevar-ne la seva qualitat.</p></td> </tr><tr><td>http://revistes.ub.edu/public/images/sjr.gif </td> <td><p>SCimago Journal & Country Rank: Portal que recull els indicadors científics sobre revistes i països extret de la base de dades Scopus (d’Elsevier).</p></td> </tr><tr><td>http://revistes.ub.edu/public/images/sci.gif</td> <td><p>Science Citation Index: Base de dades bibliogràfica de revistes de ciència i tecnologia, produïda per ISI - Thomson Scientific.</p></td> </tr><tr><td>http://revistes.ub.edu/public/images/scopus.gif </td> <td><p>SCOPUS: Base de dades produïda per Elsevier que avalua publicacions d’editorials universals i multidisciplinars.</p></td> </tr><tr><td>http://revistes.ub.edu/public/images/dialnet.gif </td> <td><p>DIALNET: Portal bibliogràfic d’accés gratuït, que té com a objectiu donar més visibilitat a la literatura científica hispana.</p></td> </tr><tr><td>http://revistes.ub.edu/public/images/doaj.gif</td> <td><p>DOAJDirectori de revistes científiques d’accés obert.</p></td> </tr><tr><td>http://revistes.ub.edu/public/images/raco.gif </td> <td><p>RACO: Portal que conté articles a text complet de revistes científiques, culturals i erudites catalanes, entre les quals s'inclouen les de la Universitat de Barcelona.</p></td> </tr><tr><td>http://revistes.ub.edu/public/images/dulcinea.gif </td> <td><p>Dulcinea: Projecte que té com objectiu conèixer les polítiques editorials de les revistes espanyoles respecte a l'accés dels seus arxius, els drets d'explotació i les llicències de publicació, i com aquests poden afectar al posterior auto-arxiu a repositoris institucionals o temàtics.</p></td> </tr></tbody></table><p><span style="font-size: small;"><strong>Bases de dades bibliogr&agrave;fiques</strong></span></p><table border="0" cellspacing="1" cellpadding="1"><tbody><tr><td>http://revistes.ub.edu/public/images/journal_citation.gif </td> <td><p>ISI Web of Knowledge: Base de dades que avalua les revistes de ciència i tecnologia i de ciències socials</p></td> </tr><tr><td>http://revistes.ub.edu/public/images/latindex.gif </td> <td><p>Latindex: Sistema d’informació que té com a objectiu reunir i difondre informació bibliogràfica sobre les publicacions científiques produïdes a Amèrica Llatina, el Carib, Espanya i Portugal per tal de fer-les accessibles i elevar-ne la seva qualitat.</p></td> </tr><tr><td>http://revistes.ub.edu/public/images/sjr.gif </td> <td><p>SCimago Journal & Country Rank: Portal que recull els indicadors científics sobre revistes i països extret de la base de dades Scopus (d’Elsevier).</p></td> </tr><tr><td>http://revistes.ub.edu/public/images/sci.gif4 </td> <td><p>Science Citation IndexBase de dades bibliogràfica de revistes de ciència i tecnologia, produïda per ISI - Thomson Scientific.</p></td> </tr><tr><td>http://revistes.ub.edu/public/images/scopus.gif </td> <td><p>SCOPUS: Base de dades produïda per Elsevier que avalua publicacions d’editorials universals i multidisciplinars.</p></td> </tr><tr><td>http://revistes.ub.edu/public/images/dialnet.gif </td> <td><p>DIALNETPortal bibliogràfic d’accés gratuït, que té com a objectiu donar més visibilitat a la literatura científica hispana.</p></td> </tr><tr><td>http://revistes.ub.edu/public/images/doaj.gif</td> <td><p>DOAJ: Directori de revistes científiques d’accés obert.</p></td> </tr><tr><td>http://revistes.ub.edu/public/images/raco.gif </td> <td><p>RACOPortal que conté articles a text complet de revistes científiques, culturals i erudites catalanes, entre les quals s'inclouen les de la Universitat de Barcelona.</p></td> </tr><tr><td>http://revistes.ub.edu/public/images/dulcinea.gif </td> <td><p>Dulcinea: Projecte que té com objectiu conèixer les polítiques editorials de les revistes espanyoles respecte a l'accés dels seus arxius, els drets d'explotació i les llicències de publicació, i com aquests poden afectar al posterior auto-arxiu a repositoris institucionals o temàtics.</p></td> </tr></tbody></table>2<p><span style="font-size: small;"> <strong>Portals de revistes d'acc&eacute;s obert</strong></span></p><table border="0" cellspacing="1" cellpadding="1"><tbody><tr><td>http://revistes.ub.edu/public/images/journal_citation.gif </td> <td><p>ISI Web of Knowledge: Base de dades que avalua les revistes de ciència i tecnologia i de ciències socials</p></td> </tr><tr><td>http://revistes.ub.edu/public/images/latindex.gif </td> <td><p>LatindexSistema d’informació que té com a objectiu reunir i difondre informació bibliogràfica sobre les publicacions científiques produïdes a Amèrica Llatina, el Carib, Espanya i Portugal per tal de fer-les accessibles i elevar-ne la seva qualitat.</p></td> </tr><tr><td>http://revistes.ub.edu/public/images/sjr.gif </td> <td><p>SCimago Journal & Country Rank: Portal que recull els indicadors científics sobre revistes i països extret de la base de dades Scopus (d’Elsevier).</p></td><tr><td>http://revistes.ub.edu/public/images/sci.gif </td> <td><p>Science Citation Index: Base de dades bibliogràfica de revistes de ciència i tecnologia, produïda per ISI - Thomson Scientific.</p></td> </tr><tr><td>http://revistes.ub.edu/public/images/scopus.gif </td> <td><p>SCOPUSBase de dades produïda per Elsevier que avalua publicacions d’editorials universals i multidisciplinars.</p></td> </tr><tr><td>http://revistes.ub.edu/public/images/dialnet.gif </td> <td><p>DIALNETPortal bibliogràfic d’accés gratuït, que té com a objectiu donar més visibilitat a la literatura científica hispana.</p></td> </tr><tr><td>http://revistes.ub.edu/public/images/doaj.gif</td> <td><p>DOAJDirectori de revistes científiques d’accés obert.</p></td> </tr><tr><td>http://revistes.ub.edu/public/images/raco.gif </td> <td><p>RACO: Portal que conté articles a text complet de revistes científiques, culturals i erudites catalanes, entre les quals s'inclouen les de la Universitat de Barcelona.</p></td> </tr><tr><td>http://revistes.ub.edu/public/images/dulcinea.gif </td> <td><p>Dulcinea: Projecte que té com objectiu conèixer les polítiques editorials de les revistes espanyoles respecte a l'accés dels seus arxius, els drets d'explotació i les llicències de publicació, i com aquests poden afectar al posterior auto-arxiu a repositoris institucionals o temàtics.</p></td> </tr></tbody></table><p><span style="font-size: small;"> <strong>Portals amb informaci&oacute; sobre copyrights de les revistes </strong></span></p><table border="0" cellspacing="1" cellpadding="1"><tbody><tr><td>http://revistes.ub.edu/public/images/journal_citation.gif </td> <td><p>ISI Web of Knowledge: Base de dades que avalua les revistes de ciència i tecnologia i de ciències socials</p></td> </tr><tr><td>http://revistes.ub.edu/public/images/latindex.gif </td> <td><p>Latindex: Sistema d’informació que té com a objectiu reunir i difondre informació bibliogràfica sobre les publicacions científiques produïdes a Amèrica Llatina, el Carib, Espanya i Portugal per tal de fer-les accessibles i elevar-ne la seva qualitat.</p></td> </tr><tr><td>http://revistes.ub.edu/public/images/sjr.gif </td> <td><p>SCimago Journal & Country Rank: Portal que recull els indicadors científics sobre revistes i països extret de la base de dades Scopus (d’Elsevier).</p></td> </tr><tr><td>http://revistes.ub.edu/public/images/sci.gif</td> <td><p>Science Citation Index: Base de dades bibliogràfica de revistes de ciència i tecnologia, produïda per ISI - Thomson Scientific.</p></td> </tr><tr><td>http://revistes.ub.edu/public/images/scopus.gif </td> <td><p>SCOPUS: Base de dades produïda per Elsevier que avalua publicacions d’editorials universals i multidisciplinars.</p></td> </tr><tr><td>http://revistes.ub.edu/public/images/dialnet.gif </td> <td><p>DIALNET: Portal bibliogràfic d’accés gratuït, que té com a objectiu donar més visibilitat a la literatura científica hispana.</p></td> </tr><tr><td>http://revistes.ub.edu/public/images/doaj.gif</td> <td><p>DOAJDirectori de revistes científiques d’accés obert.</p></td> </tr><tr><td>http://revistes.ub.edu/public/images/raco.gif </td> <td><p>RACO:Portal que conté articles a text complet de revistes científiques, culturals i erudites catalanes, entre les quals s'inclouen les de la Universitat de Barcelona.</p></td> </tr><tr><td>http://revistes.ub.edu/public/images/dulcinea.gif </td> <td><p>DulcineaProjecte que té com objectiu conèixer les polítiques editorials de les revistes espanyoles respecte a l'accés dels seus arxius, els drets d'explotació i les llicències de publicació, i com aquests poden afectar al posterior auto-arxiu a repositoris institucionals o temàtics.</p></td> </tr></tbody></table><p><span style="font-size: small;"><strong> Sumaris&nbsp;</strong></span></p><table border="0" cellspacing="1" cellpadding="1"><tbody><tr><td>http://revistes.ub.edu/public/images/journal_citation.gif </td> <td><p>ISI Web of Knowledge: Base de dades que avalua les revistes de ciència i tecnologia i de ciències socials</p></td> </tr><tr><td>http://revistes.ub.edu/public/images/latindex.gif </td> <td><p>LatindexSistema d’informació que té com a objectiu reunir i difondre informació bibliogràfica sobre les publicacions científiques produïdes a Amèrica Llatina, el Carib, Espanya i Portugal per tal de fer-les accessibles i elevar-ne la seva qualitat.</p></td> </tr><tr><td>http://revistes.ub.edu/public/images/sjr.gif </td> <td><p>SCimago Journal & Country Rank: Portal que recull els indicadors científics sobre revistes i països extret de la base de dades Scopus (d’Elsevier).</p></td> </tr><tr><td>http://revistes.ub.edu/public/images/sci.gif </td> <td><p>Science Citation Index: Base de dades bibliogràfica de revistes de ciència i tecnologia, produïda per ISI - Thomson Scientific.</p></td> </tr><tr><td>http://revistes.ub.edu/public/images/scopus.gif </td> <td><p>SCOPUSBase de dades produïda per Elsevier que avalua publicacions d’editorials universals i multidisciplinars.</p></td> </tr><tr><td>http://revistes.ub.edu/public/images/dialnet.gif </td> <td><p>DIALNET: Portal bibliogràfic d’accés gratuït, que té com a objectiu donar més visibilitat a la literatura científica hispana.</p></td> </tr><tr><td>http://revistes.ub.edu/public/images/doaj.gif</td> <td><p>DOAJ: Directori de revistes científiques d’accés obert.</p></td> </tr><tr><td>http://revistes.ub.edu/public/images/raco.gif </td> <td><p>RACO: Portal que conté articles a text complet de revistes científiques, culturals i erudites catalanes, entre les quals s'inclouen les de la Universitat de Barcelona.</p></td> </tr><tr><td>http://revistes.ub.edu/public/images/dulcinea.gif </td> <td><p>DulcineaProjecte que té com objectiu conèixer les polítiques editorials de les revistes espanyoles respecte a l'accés dels seus arxius, els drets d'explotació i les llicències de publicació, i com aquests poden afectar al posterior auto-arxiu a repositoris institucionals o temàtics.</p></td> </tr></tbody></table>