Author Details

BARBERÀ, X.

  • Vol.: 32 Núm.: 3 -4 - Articles
    Error de inclinación paleomagnética en materiales aluviales del Oligoceno superior del sector Suroriental de la Cuenca del Ebro (Región Surpirenaica, NE de España)
    Abstract    PDF
  • Vol.: 36 Núm.: 1 -2 - Articles
    Resumen de Tesis Doctoral: Magnetoestratigrafia de l'Oligocè del sector sud-oriental de la Conca de l'Ebre: implicacions magnetobiocronològiques i seqüencials
    Abstract    PDF
RCUBRCUBDeclaraci ticaAvs LegalCentre de Recursos per a l'Aprenentatge i la InvestigaciUniversitat de Barcelona